Professori Henri Bardyn säätiön tarkoitus on tukea Helsingissä sijaitsevan Haartmanin sairaalan sosiaalista työtä. Säätiön varoilla  edistetään potilaiden viihtyvyyttä sekä tuetaan Haartmanin sairaalan henkilökunnan kouluttautumista ja virkistystoimintaa.

Säätiö myöntää hakemusten perusteella varoja myös hyväntekeväisyys- ja avustusjärjestöille Suomessa asuvien vähävaraisten ja syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi.

Tietoa säätiöstä Hae apurahaa